Komplett produktliste (457)

Bonderite C-AD 42900 Industriell skumdemper basert på glykoler og overflateaktive materialer i en ny vannløselig foliepakke.
BONDERITE C-NE 200 NEUTRAL CLEANER Neutral-based in-process cleaner with corrosion inhibitors designed for in-process corrosion protection on ferrous and aluminum alloys.
BONDERITE C-NE 3300
BONDERITE M-NT 1
BONDERITE M-NT 1455-W BONDERITE M-NT 1455 - Rengjør, tørk og behandle
BONDERITE M-ZN 952
BONDERITE S-PD 810
BONDERITE S-PD 828
BONDERITE S-PR 6776
Chemacid 3500
Granocoat ZE
LOCTITE 2400 Gjengelåsingslim - middels sterkt. «Hvitt» materialsikkerhetsdatablad, uten merking Egnet for alle gjengemonterte enheter
LOCTITE 586 Gjengetetningsmiddel -  meget sterkt. Spesielt godt egnet til kobber- og messingdeler. Langsom Herding.
Loctite 1034575 Tilbehør Blandere og dyser - Til akryler, 10:1, 50ml
LOCTITE 121078 Fastholdingsmiddel - Fastholdingsmiddel med høy viskositet, høy styrke og god temperaturbestandighet
LOCTITE 128068 Tetning - Til maskinbearbeidede, stive metallflenser - halvfleksibel, meget langsomtherdende
LOCTITE 222 Gjengelåsingslim - lav styrke. Enkel demontering. Egnet for alle gjengemonterte enheter
LOCTITE 241 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel til små gjenger, med middels styrke og lav viskositet
LOCTITE 242 Gjengelåsing - Universalgjengelåsemiddel med middels styrke og middels viskositet
LOCTITE 243 Gjengelåsingslim - middels sterkt. Universal. Egnet for alle gjengemonterte enheter
LOCTITE 245 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel til store gjenger, med middels styrke og middels viskositet
LOCTITE 248 Gjengelåsingslim - middels sterkt. Dryppfri. Brukervennlig stift. Egnet for alle gjengemonterte enheter
LOCTITE 262 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel med høy/middels styrke til stramming av dreiemoment
LOCTITE 270 Gjengelåsingslim - meget sterkt. Permanent låsing. Egnet for alle gjengemonterte enheter
LOCTITE 2700 Gjengelåsingslim - meget sterkt. Permanent låsing. «Hvitt» materialsikkerhetsdatablad, uten merking Egnet for alle gjengemonterte enheter
LOCTITE 2701 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel med høy styrke, særlig beregnet på krombelagte flater
LOCTITE 271 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel med høy styrke og lav viskositet
LOCTITE 272 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel med høy styrke for lave temperaturer
LOCTITE 275 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel til store gjenger, med høy styrke og høy viskositet
LOCTITE 276 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel med høy styrke, særlig beregnet på nikkelbelagte flater
LOCTITE 277 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel til store gjenger, med høy styrke og høy viskositet
LOCTITE 278 Gjengelåsing - Gjengelåsemiddel med høy styrke, for høye temperaturer
LOCTITE 290 Gjengelåsingslim - middels/meget sterkt. Perfekt til låsing av forhåndsmonterte festeanordninger.
Loctite 3030 Strukturell binding - PO-bindemiddel
LOCTITE 3090 LOCTITE 3090 hurtiglim - Spaltefyllende, 2-komponent, lav slørdannelse
LOCTITE 350 Lysherdende lim - Høy fukt- og kjemikaliebestandighet
Loctite 3526 Lysherdende lim - Glass- og plastbindemiddel med varmeherding
Loctite 3554 Lysherdende lim - Hurtigherdende, til fargede transparente underlag, ISO 10993-sertifisert
Loctite 3555 Lysherdende lim - Ekstra hurtigherdende, til fargede transparente underlag, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE 382 Hurtiglim - Universal, gel
LOCTITE 401 Hurtiglim - Universal, low viscosity
LOCTITE 4011 Hurtiglim - Universal, low viscosity, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE 4014 Hurtiglim - Plast og gummi, kapillært, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE 403 Hurtiglim - Lav slørdannelse, lite lukt, middels viskositet
LOCTITE 4031 Hurtiglim - Lav slørdannelse, lite lukt, middels viskositet, ISO-10993-sertifisert
LOCTITE 406 Hurtiglim - Lav viskositet, plast og gummi
LOCTITE 4061 Hurtiglim - Plast og gummi, lav viskositet, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE 4062 Hurtiglim - Plast og gummi, kapillært
LOCTITE 407 Hurtiglim - Høy temperatur, lav viskositet
LOCTITE 408 Hurtiglim - Lav slørdannelse, lite lukt, kapillært
LOCTITE 409 Hurtiglim - Universal, gel
LOCTITE 4090 LOCTITE 4090 is an innovative hybrid adhesive that combines the bond strength and speed you need to solve your design and assembly challenges.
LOCTITE 410 Hurtiglim - Herdet, svart, høy viskositet
LOCTITE 414 Hurtiglim - Universal, low viscosity
LOCTITE 415 Hurtiglim - Metaller, middels viskositet
LOCTITE 416 Instant Adhesive Hurtiglim - Universal, middels viskositet
LOCTITE 420 Hurtiglim - Universal, kapillært
LOCTITE 4204 Hurtiglim - Høy temperatur, god slagmotstand
LOCTITE 422 Hurtiglim - Universal, høy viskositet
LOCTITE 424 Hurtiglim - Plast og gummi, lav viskositet
LOCTITE 4305 Lysherdende lim - god vedheft til plast, herding med lav styrke, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE 431 Hurtiglim - Universal, middels viskositet
LOCTITE 435 Hurtiglim - Herdet, gjennomsiktig
LOCTITE 438 Hurtiglim - Herdet, svart, hurtig
LOCTITE 454 Hurtiglim - Universal, gel
LOCTITE 460 Hurtiglim - Lav slørdannelse, lite lukt, lav viskositet
LOCTITE 4601 Hurtiglim - Lav slørdannelse, lite lukt, lav viskositet, ISO-10993-sertifisert
LOCTITE 480 Hurtiglim - Herdet, svart, hurtig
LOCTITE 4850 Hurtiglim - Fleksibelt, bøyelig, lav viskositet
LOCTITE 4860 Hurtiglim - Fleksibelt, bøyelig, høy viskositet
LOCTITE 493 Hurtiglim - Metaller, kapillært
LOCTITE 495 Hurtiglim - Universal, low viscosity
LOCTITE 496 Hurtiglim - Metaller, lav viskositet
Loctite 5085 Loctite 5085 – Glasskarbon fibertape
LOCTITE 510 Pakningsprodukt - Høy temperaturbestandighet og kjemisk motstandsdyktighet. Perfekt til bruk på stive flenser.
LOCTITE 511 Gjengetetningsmiddel Til metall, universal-gjengetetningsmiddel med lav styrke
LOCTITE 515 Tetning Til maskinbearbeidede, stive metallflenser - middels herdehastighet
LOCTITE 518 Pakningstetningsmiddel

Universalt pakningstetningsmiddel med middels styrke - utmerket forurensningstoleranse. Perfekt til flenser av støpejern, stål og aluminium.

LOCTITE 5188 Pakningsprodukt - meget god oljetoleranse og kjemisk motstandsdyktighet. Universal. Meget fleksibel.
LOCTITE 5203 Tetning Til maskinbearbeidede, stive metallflenser - enkel demontering
LOCTITE 5205 Tetning Til maskinbearbeidede, stive metallflenser - halvfleksibel
LOCTITE 5208 Tetning Til maskinbearbeidede, stive metallflenser - halvfleksibel
Loctite 5289010 Tilbehør Blandere og dyser - Til akryler, 1:1, 50ml
LOCTITE 5400 Gjengetetningsmiddel - middels sterk rørtetning. «Hvitt» materialsikkerhetsdatablad, uten merking
LOCTITE 542 Gjengetetningsmiddel -  middels sterkt. Til fine gjenger i hydrauliske, pneumatiske og generelle rørdeler. Hurtigherdende.
LOCTITE 549 Gjengetetningsmiddel Til metall, universal-gjengetetningsmiddel med høy styrke
LOCTITE 55 Gjengetetningsbånd - øyeblikkelig tetning med fullt trykk. Tillater pålitelige omjusteringer.
LOCTITE 561 Gjengetetningsmiddel - Til metallgjenger (stift)
LOCTITE 567 Thread Sealant with PTFE Gjengetetningsmiddel Til metall, universal-gjengetetningsmiddel for grove gjenger, med lav styrke
LOCTITE 570 Gjengetetningsmiddel - Til metall, meget sakteherdende gjengetetningsmiddel med lav styrke
LOCTITE 572 Gjengetetningsmiddel Til metall, sakteherdende gjengetetningsmiddel
LOCTITE 573 Tetning - Til maskinbearbeidede, stive metallflenser - sakteherdende
LOCTITE 574 Pakningsprodukt - universal. Perfekt til maskinbearbeidede og stive flenser av metall
LOCTITE 577 Gjengetetningsmiddel

Universalt gjengetetningsmiddel med middels styrke for rette/rette og rette/koniske gjenger og rørdeler.  Fyller spalten mellom gjengede deler, og tetter og låser samtidig.

LOCTITE 5772 Gjengetetningsmiddel - Til metall, gjengetetningsmiddel spesielt beregnet på atomkraftanlegg
LOCTITE 5776 Gjengetetningsmiddel -  middels sterkt. Universal. Egnet for hurtigpåføring ved lave temperaturer.
LOCTITE 5800 Pakningsprodukt - «hvitt» materialsikkerhetsdatablad, uten merking. Perfekt til bruk på stive flenser av Metall.
LOCTITE 582 Gjengetetningsmiddel - Til metall, hurtigherdende gjengetetningsmiddel med middels styrke
Loctite 5940 Strukturell binding - Enkomponent-silikon, høy bruddforlengelse
LOCTITE 601 Fastholding - Fastholdingsmiddel for små åpninger, med høy styrke og lav viskositet
LOCTITE 603 Fastholding - Ojebestandig fastholdingsmiddel med høy styrke
LOCTITE 620 Fastholdingsmasse - kraftig. Høy temperaturbestandighet.
LOCTITE 6300 Fastholdingsmasse - kraftig. «Hvitt» materialsikkerhetsdatablad, uten merking
LOCTITE 638 Fastholdingsmasse - kraftig. Universal. Hurtigherdende.
LOCTITE 640 Fastholding - Langsomtherdende fastholdingsmiddel med høy styrke og god temperaturbestandighet
LOCTITE 641 Fastholdingsmasse - middels sterkt. Hvis demontering er nødvendig. Perfekt til deler med behov for demontering på et senere tidspunkt.
LOCTITE 648 Fastholdingsmasse - kraftig. Høy temperaturbestandighet. Perfekt til å holde på plass deler med toleransepasning eller fast pasning.
LOCTITE 649 Fastholding - Sterkt fastholdingsmiddel uten innhold av akrylsyre
LOCTITE 660 Fastholdingsmasse - kraftig. Spaltefylling. For reparasjon av slitte lagerseter, kiler, splinter, lagre eller koner uten ny bearbeiding.
LOCTITE 661 Fastholding - Fastholdingsmiddel med høy styrke, lav viskositet, også UV-herdende
LOCTITE 662 Fastholding - Fastholdingsmiddel med høy styrke, middels viskositet, også UV-herdende
LOCTITE 675 Fastholding - Sakteherdende fastholdingsmiddel med høy styrke
Loctite 7210 Loctite 7210 – Hand Lay Up Resin
Loctite 7232 Slitemasser - Temperatur- og slitebestandig sparkelmasse
Loctite 7256 Slitemasser - Liming av keramiske fliser for beskyttelse mot slitasje
Loctite 8108 Smøring - Smørefett, matvarebehandling
LOCTITE 8154 Smøring - Anti-fastbrenning, MoS2-montasjespray/pasta
Loctite 8953187 Tilbehør Blandere og dyser - Til akryler, 10:1, 490ml
Loctite 8953426 Lysherdingsutstyr - UV-beskyttelsesglass, grått
Loctite 8953427 Lysherdingsutstyr - UV-beskyttelsesglass, oransje
Loctite 96001 Manuell doseringsapplikator - 50 ml Manuell applikator med dobbel patron
Loctite 96003 Manuell doseringsapplikator - 200 ml Manuell applikator med dobbel patron
Loctite 96005 Manuell doseringsapplikator - Til 50 ml patroner, elastiske lim og tetningsmidler, pakningsprodukter
LOCTITE 97001 Manuell doseringsapplikator - Til 250 ml flaske
Loctite 97002 Manuell dosering - 300 ml patron pneumatisk dispenser
LOCTITE 97006 Dosering - Digital sprøyte
Loctite 97009 Dosering - Integrert halvautomatisk doseringssystem
Loctite 97034 Lysherdingsutstyr - Spotherdesystem
Loctite 97039 Lysherdingsutstyr - Flomlysherdesystem, UVALOC 400 kammer
Loctite 97042 Manuell doseringsapplikator - 50 ml Manuell applikator med dobbel patron
Loctite 97046 Manuell doseringsapplikator - Til 300 ml eller 310 ml patroner, pneumatisk
Loctite 97048 Manuell doseringsapplikator - Pneumatisk applikator med dobbel patron til slitemasseprodukter
Loctite 97055 Lysherdingsutstyr - Flomlysherdesystem, UVALOC 1000 herdekammer
Loctite 97057 Lysherdingsutstyr - Spotherdesystem
Loctite 97058 Lysherdingsutstyr - Spotherdesystem, UVA-håndlesersystem ECO
Loctite 97069 Lysherdingsutstyr - Spotherdesystem, LED
Loctite 97108 Halvautomatisk doseringssystem - Beholder
Loctite 97113 Halvautomatisk doseringssystem - Stasjonær applikatorventil
Loctite 97114 Halvautomatisk doseringssystem - Stasjonær applikatorventil
Loctite 97115 Dosering - Rotorspray
Loctite 97118 Dosering - Fremtrekkssleide med 50 mm slaglengde
Loctite 97119 Dosering - Fremtrekkssleide med 100 mm slaglengde
Loctite 97120 Dosering - Filterregulator for lufttilførsel
Loctite 97121 Doseringsventil - Klemventilapplikator
Loctite 97130 Doseringsventil - ErgoLoc
Loctite 97135 Halvautomatisk doseringssystem - Membranventil
Loctite 97136 Halvautomatisk doseringssystem - Membranventil
Loctite 97152 Halvautomatisk doseringssystem - Kontrollenhet
Loctite 97153 Dosering - Kontrollenhet med flere kanaler
Loctite 97201 Dosering - Fotbryter
Loctite 97207 Tilbehør sprøyte - Klart sprøytesylindersett, 10 ml
Loctite 97208 Tilbehør sprøyte - Adapter for lufttilførsel, 10 ml
Loctite 97221 Tilbehør Doseringsnåler - Koniske doseringsspisser (PPC), 16 (= grå) ID 1,19 mm
Loctite 97222 Tilbehør Doseringsnåler - Koniske doseringsspisser (PPC), 18 (= grønn) ID 0,84 mm
Loctite 97223 Tilbehør Doseringsnåler - Koniske doseringsspisser (PPC), 20 (= rosa) ID 0,61 mm
Loctite 97224 Tilbehør Doseringsnåler - Koniske doseringsspisser (PPC), 22 (= blå) ID 0,41 mm
Loctite 97225 Tilbehør Doseringsnåler - Standard doseringsspisser i rustfritt stål (SSS), 15 (= gul) ID 1,37 mm
Loctite 97226 Tilbehør Doseringsnåler - Standard doseringsspisser i rustfritt stål (SSS), 18 (= grønn) ID 0,84 mm
Loctite 97227 Tilbehør Doseringsnåler - Standard doseringsspisser i rustfritt stål (SSS), 20 (= rosa) ID 0,61 mm
Loctite 97228 Tilbehør Doseringsnåler - Standard doseringsspisser i rustfritt stål (SSS), 25 (= rød) ID 0,25 mm
Loctite 97229 Tilbehør Doseringsnåler - Fleksible doseringsspisser Polypropylen (PPF), 15 (= gul) ID 1,37 mm
Loctite 97230 Tilbehør Doseringsnåler - Fleksible doseringsspisser Polypropylen (PPF), 18 (= grønn) ID 0,84 mm
Loctite 97231 Tilbehør Doseringsnåler - Fleksible doseringsspisser Polypropylen (PPF), 20 (= rosa) ID 0,61 mm
Loctite 97232 Tilbehør Doseringsnåler - Fleksible doseringsspisser Polypropylen (PPF), 25 (= rød) ID 0,25 mm
Loctite 97244 Tilbehør sprøyte - Klart sprøytesylindersett, 30ml
Loctite 97245 Tilbehør sprøyte - Adapter for lufttilførsel, 30 ml
Loctite 97263 Tilbehør Sprøyte - Svart sprøytesylindersett til UV- og INDIGO-lim, 10 ml
Loctite 97264 Tilbehør Sprøyte - Svart sprøytesylindersett til UV- og INDIGO-lim, 30ml
Loctite 97323 Lysherdingssystemer - Lysleder 5 mm x 1500 mm
Loctite 97324 Lysherdingssystemer - Lysleder 8 mm x 1500 mm
Loctite 97325 Lysherdingsutstyr - Dobbel lysleder 2 x 3 mm x 1500 mm
Loctite 97326 Lysherdingssystemer - Lysleder 5 mm x 1000 mm
Loctite 97327 Lysherdingssystemer - Lysleder 8 mm x 1000 mm
Loctite 97328 Lysherdingssystemer - Dobbel lysleder 2 x 3 mm x 1000 mm
Loctite 98002 Lysherdingsutstyr - Spotstrålingsmåler
Loctite 98009 Halvautomatisk doseringssystem - Doseringsventil for lysherding
Loctite 98013 Halvautomatisk doseringssystem - Doseringsventil for lysherding
Loctite 98026 Manuell dosering - Til 25 ml sprøyter
Loctite 983437 Manuell doseringsapplikator - 200 ml Pneumatisk applikator med dobbel patron
Loctite 983438 Manuell doseringsapplikator - 400 ml Manuell applikator med dobbel patron
Loctite 983439 Manuell doseringsapplikator - 400 ml Pneumatisk applikator med dobbel patron
Loctite 98414 Manuell dosering - Til 50 ml flaske
Loctite 984569 Tilbehør Blandere og dyser - Til epoksyer, polyuretaner og silanmodifiserte polymerer, 1:1, 2:1, 50 ml
Loctite 98457 Tilbehør Blandere og dyser - Til silikoner, 1:1, 2:1, 4:1, 400 ml
Loctite 984570 Tilbehør Blandere og dyser - Til epoksyer, 1:1, 2:1, 200 ml. 400 ml
Loctite 98463 Tilbehør Blandere og dyser - Til akryler, 10:1, 37 ml
Loctite 985246 Manuell doseringsapplikator - 490 ml applikator med dobbel patron, akryler
Loctite 985249 Manuell doseringsapplikator - 490 ml pneumatisk applikator med dobbel patron, akryler
LOCTITE 98548 Dosering - Peristaltisk dispenser i benkemodell
Loctite 98727 Lysherdingsutstyr - Dosemåler-Strålingsmåler
Loctite 98770 Lysherdingsutstyr - Dosemåler-Strålingsmåler
LOCTITE AA 3011 LC Lysherdende lim - Rask overflateherding, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3038 Strukturell binding - PO-bindemiddel
LOCTITE AA 3081 Lysherdende lim - Rask overflateherding, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3103 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast
LOCTITE AA 3105 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast
LOCTITE AA 3106 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast
LOCTITE AA 319 Strukturell binding - glass-metallbindemiddel
LOCTITE AA 3211 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 322 Lysherdende lim - Rask overflateherding
LOCTITE AA 326 Strukturell binding - Magnetbindemiddel
LOCTITE AA 329 Strukturell binding - Hurtigfeste
LOCTITE AA 3295 Strukturell binding - Universal
LOCTITE AA 3298 Strukturell binding - Liming av glass
LOCTITE AA 330 Strukturell binding - Universal
LOCTITE AA 3301 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3311 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3321 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3341 Lysherdende lim - Meget fleksibelt, til myk PVC, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3342 Strukturell binding - Høy temperatur
LOCTITE AA 3345 Lysherdende lim - Høy fukt- og kjemikaliebestandighet, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3381 Lysherdende lim - Meget fleksibelt, høy termisk motstand, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3491 Lysherdende lim - Høy transparens, lite gulning
LOCTITE AA 3494 Lysherdende lim - Høy transparens, lite gulning
LOCTITE AA 3504 Strukturell binding - Ekstra UV-herding
LOCTITE AA 352 Lysherdende lim - Høy fukt- og kjemikaliebestandighet, herdet
LOCTITE AA 3525 Lysherdende lim - Herdet, høy styrke
LOCTITE AA 3556 Lysherdende lim - Hurtigherdende, til fargede transparente underlag, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 366 Strukturell binding - Ekstra UV-herding
LOCTITE AA 3921 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3922 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3926 Lysherdende lim - Høy viskositet, til belastningsfølsom plast, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 3936 Lysherdende lim - Til belastningsfølsom plast, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA 4304 Lysherdende lim - Høy styrke, god vedheft til plast, herding med lav styrke, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE AA V1315 Strukturell binding - Liming av komposittmateriale/plast
LOCTITE AA V5004 Strukturell binding - Klar limlinje
LOCTITE EA 3421 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, universal, lang åpningstid
LOCTITE EA 3423 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, universal, ypperlig til metall, god fuktbestandighet
LOCTITE EA 3425 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, universalbindemiddel, glimrende til liming av metaller, til store flater
LOCTITE EA 3430 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, universalbindemiddel, hurtig, ultraklar
LOCTITE EA 3450 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, hurtigherdende, ypperlig til reparasjon av metall
LOCTITE EA 3455 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, hurtig, høy viskositet
LOCTITE EA 3463 Metallfyllmasser - tokomponent-epoksy, plastisk
LOCTITE EA 3471 Metallfyllmasser - tokomponent-epoksy, sparkelmasse
LOCTITE EA 3472 Metallfyllmasser - tokomponent-epoksy, hellbar
LOCTITE EA 3473 Metallfyllmasser - tokomponent-epoksy, hurtigherdende
LOCTITE EA 3474 Metallfyllmasser - tokomponent-epoksy, slitebestandig
LOCTITE EA 3475 Metallfyllmasser - tokomponent-epoksy, universal
LOCTITE EA 3478 Metallfyllmasser - tokomponent-epoksy, høy trykkfasthet
LOCTITE EA 3479 Metallfyllmasser - tokomponent-epoksy, høy temperaturbestandighet
LOCTITE EA 4108
LOCTITE EA 9299
LOCTITE EA 9450 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, universalbindemiddel, hurtig, spaltefylling, gjennomskinnelig
LOCTITE EA 9461 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, herdet, spaltefylling
LOCTITE EA 9464 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, herdet, spaltefylling, rask herding
LOCTITE EA 9466 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, herdet universalbindemiddel, høy bindekraft på alle underlag
LOCTITE EA 9480 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, universalbindemiddel, godkjent for kontakt med matvarer
LOCTITE EA 9483 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, universalbindemiddel, ultraklar, glimrende til paneler og displayer
LOCTITE EA 9489 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, universal, ekstra lang brukstid
LOCTITE EA 9492 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, høy temperaturbestandighet
LOCTITE EA 9497 Strukturell binding - Tokomponent-epoksy, tåler høye temperaturer, leder varme, glimrende til liming av metallkomponenter
LOCTITE EA 9514 Strukturell binding - Enkomponent-epoksy, bindemiddel med høy temperaturbestandighet, herdet, høy mekanisk bestandighet
Loctite F245 Strukturell binding - Lite lukt
LOCTITE F246 Strukturell binding - Universal
LOCTITE FREKOTE 1Step
LOCTITE FREKOTE 44NC
LOCTITE FREKOTE 700NC
LOCTITE FREKOTE 909WB
LOCTITE FREKOTE 913WB
LOCTITE FREKOTE 915WB
LOCTITE FREKOTE B15
LOCTITE FREKOTE C200 Solid film protection for engine parts, bearings, and servo-mechanisms
LOCTITE FREKOTE C600
LOCTITE FREKOTE FMS
LOCTITE FREKOTE FrewaX
LOCTITE FREKOTE FRP-NC
LOCTITE FREKOTE PMC
LOCTITE FREKOTE PUR100
LOCTITE FREKOTE R150
LOCTITE FREKOTE R180
LOCTITE FREKOTE R220
LOCTITE FREKOTE S50E
LOCTITE FREKOTE WOLO
LOCTITE LB 8001 Smøring - Olje, penetrerende olje
LOCTITE LB 8005 Overflatebehandling - Remsmøring
LOCTITE LB 8007 Smøring - Anti-fastbrenning, kopper, sprayboks
LOCTITE LB 8008 Smøring - Anti-fastbrenning, kopper, med pensel på toppem
LOCTITE LB 8009 Metallfritt anti-seize smøremiddel med grafitt og kalsium fluorid, i en boks med pensellokk. NLGI klasse 1.
LOCTITE LB 8011 Smøring - Olje, kjedesmøremiddel
LOCTITE LB 8012 Smøring - Anti-fastbrenning, høy belastning
LOCTITE LB 8013 Smøring - Anti-fastbrenning, høy renhet
LOCTITE LB 8014 Smøring - Anti-fastbrenning, matkvalitet
LOCTITE LB 8021 Smøring - Olje, silikonolje
LOCTITE LB 8023 Smøring - Anti-fastbrenning, høy vannbestandighet
LOCTITE LB 8030 Smøring - Olje, skjæreolje, flaske
LOCTITE LB 8031 Smøring - Olje, skjæreolje, sprayboks
LOCTITE LB 8040 Smøring - Olje, frys og frigjør
LOCTITE LB 8065 Smøring - Anti-fastbrenning, kopper, stift
LOCTITE LB 8101 Smøring - Smørefett, spesialformål, kjeder, gir
LOCTITE LB 8102 Smøring - Smørefett, høy temperaturbestandighet
LOCTITE LB 8103 Smøring - Smørefett, bruksområder med høy belastning
LOCTITE LB 8104 Smøring - Smørefett, til bruk på plastdeler
LOCTITE LB 8105 Smøring - Smørefett, universal
LOCTITE LB 8106 Smøring - Smørefett, korrosjonsbeskyttelse, universal
LOCTITE LB 8150 Sølvfarget, aluminiumfyllt petroleumsbasert anti-seize smøremiddelpasta forsterket med grafitt og EP-tilsetninger (ekstremt trykk).
LOCTITE LB 8151 Smøring - Anti-fastbrenning, aluminium, sprayboks
LOCTITE LB 8191 Smøring - Tørrfilm, universal
LOCTITE LB 8192 Smøring - Tørrfilm, ikke-metalliske overflater
LOCTITE LB 8201 Smøring - Olje, universal, femveisspray
LOCTITE PC 7117 Slitemasser - Beskyttende belegg som kan påføres med pensel
LOCTITE PC 7118 LOCTITE PC 7118 - Drikkevann godkjent, penselbar keramisk epoxybelegg
LOCTITE PC 7202 Marine Chocking – 2-part Epoxy Chocking System
LOCTITE PC 7204 Slitemasser - Kjemisk bestandig gulvbeskyttelse
LOCTITE PC 7218 Slitemasser - Slite- og korrosjonsbestandighet
LOCTITE PC 7219 Slitemasser - Høt slagfasthet og slitasjebestandighet
LOCTITE PC 7221 Slitemasser - Kjemisk bestandig gulvbeskyttelse
LOCTITE PC 7222 Wear Resistant Putty Slitemasser - Slitebestandig sparkelmasse
LOCTITE PC 7226 Slitemasser - Beskyttelse mot finpartikkelsliping
LOCTITE PC 7227 Slitemasser - Beskyttende belegg som kan påføres med pensel
LOCTITE PC 7228 Slitemasser - Hvitt beskyttende belegg som kan påføres med pensel
LOCTITE PC 7229 Slitemasser - Beskyttelse mot finpartikkelsliping, som tåler høye temperaturer
LOCTITE PC 7230 Slitemasser - Temperatur- og slitebestandige
LOCTITE PC 7234 Slitemasser - Belegg som kan påføres med pensel og som tåler høye temperaturer
LOCTITE PC 7255 Sprayable Ceramic Slitemasser - Slitebestandig belegg som kan sprayes på
LOCTITE PC 7257 Slitemasser - Hurtigreparasjonsløsning til betong
LOCTITE PC 7266 Protective Coatings and Compounds - Sprayable Epoxy for the protection of metals
LOCTITE PC 7277 Protective Coatings and Compounds - Brushable Epoxy for the protection of concrete
Loctite QB533 Strukturell binding - Ekstra hurtigherdende
LOCTITE SF 7039 Rengjøring - Rengjøringsspray til rengjøring av elektriske kontakter som blir utsatt for fuktighet eller annen forurensning
LOCTITE SF 7061 Rengjøring - Universalrengjørings- og avfettingsmiddel til bruk på deler (på acetonbasis) før liming
LOCTITE SF 7063 Rengjøring - Universalrengjørings- og avfettingsmiddel til bruk på deler før liming, som ikke etterlater rester (løsemiddelbasert)
LOCTITE SF 7070 Rengjøring - Rengjørings- og avfettingsmiddel til bruk på plastdeler før liming, uten fare for spenningssprekker
LOCTITE SF 7091 Overflatebehandling - Aktivator, uten løsemiddel
LOCTITE SF 7100 Overflatebehandling - Lekkasjedetektor
LOCTITE SF 7200 Rengjøring - Pakningsfjerner som fjerner pakningstetningsmidler på 10-15 minutter
LOCTITE SF 7239 Overflatebehandling - Bedre vedheft, plastprimer
LOCTITE SF 7240 Overflatebehandling - Aktivator, uten løsemiddel
LOCTITE SF 7386 Overflatebehandling - Aktivator, løsemiddelbasert
LOCTITE SF 7388 Overflatebehandling - Aktivator Løsemiddelbasert, selges som pakkelsøning sammen med LOCTITE 330
LOCTITE SF 7400 Overflatebehandling - Inngrepssikring
LOCTITE SF 7414 Overflatebehandling - Inngrepssikring
LOCTITE SF 7452 Overflatebehandling - Økt hastighet, beste kosmetiske utseende
LOCTITE SF 7455 Overflatebehandling - Økt hastighet, universal
LOCTITE SF 7457 Overflatebehandling - Økt hastighet, ypperlig til plast som er følsom for spenningssprekking
LOCTITE SF 7458 Overflatebehandling - Økt hastighet, universal
LOCTITE SF 7471 Overflatebehandling - Aktivator, løsemiddelbasert
LOCTITE SF 7500 Overflatebehandling - Rustbehandling
LOCTITE SF 7515 LOCTITE SF 7515 – rusthemmer
LOCTITE SF 7649 Overflatebehandling - Aktivator, løsemiddelbasert
LOCTITE SF 770 Overflatebehandling - Bedre vedheft, plastprimer
LOCTITE SF 7701 Overflatebehandling - Oppnå bedre vedheft, til medisinsk bruk
LOCTITE SF 7800 Overflatebehandling - Korrosjonsbeskyttelse, sinkspray
LOCTITE SF 7803 Overflatebehandling - Korrosjonsbeskyttelse, metallbeskyttelsesspray
LOCTITE SF 7840 Rengjøring - Biologisk nedbrytbart rense- og avfettingsmiddel til fjerning av fett, oljeskjærevæsker og verkstedsmuss
LOCTITE SF 7850 Rengjøringg - Universalhåndrens basert på naturlige ekstrakter
LOCTITE SF 7855 Cleaning - Håndrens som fjerner maling, harpiks og lim
LOCTITE SF 7900
LOCTITE SI 5083 Lysherdende lim - Ekstra fleksibelt, acetoksysilikon
LOCTITE SI 5088 Lysherdende lim - Ekstra fleksibelt, alkoksysilikon
LOCTITE SI 5091 Lysherdende lim - Ekstra fleksibelt, acetoksysilikon
LOCTITE SI 5145 Strukturell binding - Enkomponent-silikon, elektriske komponenter
LOCTITE SI 5248 Lysherdende lim - Meget fleksibelt, alcoksysilikon, ISO 10993-sertifisert
LOCTITE SI 5366 Strukturell binding - Enkomponent-silikon, universal
LOCTITE SI 5367 Strukturell binding - Enkomponent-silikon, universal
LOCTITE SI 5368 Strukturell binding - Enkomponent-silikon, universal
LOCTITE SI 5398 Strukturell binding - Enkomponent-silikon, rennende
LOCTITE SI 5399 Strukturell binding - Enkomponent-silikon, høy temperaturbestandighet
LOCTITE SI 5404 Strukturell binding - Enkomponent-silikon, varmeledende
LOCTITE SI 5607 Strukturell binding - Tokomponent-silikon, middels herding
LOCTITE SI 5610 Strukturell binding - Tokomponent-silikon, ekstra rask herding
LOCTITE SI 5615 Strukturell binding - Tokomponent-silikon, rask herding
LOCTITE SI 5616 Strukturell binding - Tokomponent-silikon, hvit utgave av LOCTITE SI 5615
LOCTITE SI 5660 Flenstetting - Silikontetningsmiddel, grå, store hull, umerket, skjærespenningsstyrke 3,1 N/mm2
LOCTITE SI 5699 Grey High Performance RTV Silicone Gasket Maker Pakningsprodukt - klebefri etter 10 min. Vann-/glykolbestandig Perfekt til fleksible flenser, maskinbearbeidede eller støpte overflater, metall eller plast.
LOCTITE SI 5900 Tetning - Tiksotropisk masse, svart, glimrende i motoroljer
LOCTITE SI 5910 RTV Silicone Flange Sealant Tetning - Til fleksible flenser, maskinbearbeidede eller støpte overflater, metall eller plast
LOCTITE SI 5920 Copper High Temp RTV Silicone Gasket Maker Tetning - Til fleksible flenser, maskinbearbeidede eller støpte overflater, høy temperaturbestandighet
LOCTITE SI 5926 Pakningsprodukt - fleksibelt universalsilikontetningsmiddel. Perfekt til fleksible flenser, maskinbearbeidede eller støpte overflater, metall eller plast.
LOCTITE SI 5970 Pakningsprodukt - meget god oljebestandighet. Perfekt på steder med høy vibrasjon eller bøyning.
LOCTITE SI 5980 Flenstetting - Svart, grå, store hull, umerket, skjærespenningsstyrke 1,5N/mm2
LOCTITE SI 5990 Flenstetting - Silikontetningsmiddel, kobber, store hull, umerket, skjærespenningsstyrke 1,9N/mm2
Loctite SYS00706 Manuell doseringsapplikator - Pneumatisk applikator med dobbel patron
LOCTITE UK 178 A
LOCTITE UK 8126
LOCTITE UK 8436
LOCTITE UK 8445 B1 W
Loctite V1305 Strukturell binding - Ekstra hurtigherdende
P3-saxin 5520
P3-upon 5800
Plastic Padding® Aluminium Mesh Non-rust reinforcement for bridging rust holes and perforation in metals and glass fibre
Plastic Padding® Cavity Protect Highly penetrating wax-oil coating, 'creeps' into the most vulnerble areas.
Plastic Padding® Cover It Masking Film A paintable plastic sheeting on rolls 4.2 metres wide and 150 metres in length. It is specially formulated paint masking film designed to protect against direct applications of spray paint and overspray.
Plastic Padding® Elastic Car Body Filler
Plastic Padding® Extra Hardener Extra hardener for all Plastic Padding Products (not Gelcoat)
Plastic Padding® Fastset Epoxy Plastic Padding® Fastset Epoxy
Plastic Padding® Galva Two part polyester filler excellent adhesion Galvanised surfaces
Plastic Padding® Gelcoat Filler White gelcoat filler for surface repairs
Plastic Padding® Glass Fibre Kit Repairs holes, splits and cracks in steel, aluminium, glass fibre and wood.
Plastic Padding® Glass Fibre Mat Repairs and reinforces rust and perforation damage. Use with Glass Fibre Resin
Plastic Padding® Glass Fibre Paste Contains high tensile glass-fibre strands for extra strength.
Plastic Padding® Glass Fibre Resin Polyester resin that can be used with glass fibre mat to bridge gaps
Plastic Padding® Marine Epoxy Filler Two part epoxy filler. Gives a hard and water resistant repair
Plastic Padding® Marine Filler Marine filler fills and seals holes and cracks. Can be used underwater when over marine painted
Plastic Padding® Plastic Bodyfiller A flexible filler for plastic repairs.
Plastic Padding® PP100 Lightweight Bodyfillers High quality, flexible, easy to sand body fillers. Ideal for low paint bake ovens and infra-red drying systems
Plastic Padding® Stopper Super fine texture ensures a smooth flawless surface and a perfect feather edge
Plastic Padding® Super Epoxy Super strong transparent glue
Plastic Padding® Super Steel Epoxy Weld A metal filled two-component adhesive, sets like steel
Plastic Padding® Ultima Universal Bodyfiller Body Filler with excellent build quality and finish. Ideal for low paint bake ovens and infra-red drying systems
Plastic Padding® Underbody Protect Protects wheel arch and floor pan areas against salt, stonechips, damp and corrosion
TECHNOMELT PA 6208 BLACK Thermoplastic, hot melt adhesive
TECHNOMELT PA 652

Moldable polyamide where excellent adhesion to plastics and cold temperature flexibility are important such as in an automotive exterior.

TECHNOMELT PA 673 Moldable polyamide with good adhesion for higher temperature applications such as in an automotive under-hood
TECHNOMELT PA 678 BLACK

Moldable polyamide with good adhesion and high temperature resistance for applications such as in an automotive under-hood.

TECHNOMELT PUR 3460
TEROSON 150 PRIMER For repairing plastic parts. Use with TEROSON - 9225 Plastic adhesive
Teroson Brake and Clutch Cleaner Cleans nad degreased brake, clutch and tranmisson components quickly and efficiently
TEROSON BT SP100 Self- adhesive bitumen/ plastic barrier panels for reducing vibrations and dampening irritating noise. Easy application, aluminium coloured
TEROSON BT SP300 TEROSON BT SP300 - Sound protection panels
TEROSON CUP AIR PRESSURE GUN Teroson HV cup air pressure gun is suitable for dispensing Teroson cavity wax products
TEROSON EP 5010 TR TEROSON EP 5010 TR - Loddetinnerstatter, 2K epoksyharpiks for å reparere skadede stål- og aluminiumsdeler.
TEROSON EP 5055
TEROSON MS 9120 SF
TEROSON MS 9220 The powerful adhesive for flexible, permanent bonds with the strength of spot welding but without the scarring
TEROSON MS 930 Can be applied as bead or even sprayed using suitable equipment. Vibration absorbing properties, high elongation. Spray on seam sealing for large surface applications
TEROSON MS 9320 SF
TEROSON MS 9360 High Modulus-elastic, 1-component adhesive sealant based on modified silane polymer
TEROSON MS 937 Medium Modulus-elastic, 1-component adhesive sealant based on modified silane polymer
TEROSON MS 9380 High Modulus-elastic, 1-component adhesive sealant based on modified silane polymer
TEROSON MS 939 Medium Modulus-elastic, 1-component adhesive sealant based on modified silane polymer
TEROSON PU 6700 A polyurethane based, two component adhesive which cures at room temperature
TEROSON PU 6700 ME
TEROSON PU 8596 Drive away time without airbag; 2 hours, drive away time with airbag; 6 hours
TEROSON PU 8597 HMLC Body Repair - Rutelim, 1 komponent PU lim.
TEROSON PU 8599 HMLC Passive safety tested 15 minutes after windscreen installation. Real world crash tested carried out on Opel Vectra with full-size airbags and dummies wearing seat belts
TEROSON PU 8630 2KHMLC A two-component adhesive sealant for large vehicle applications (e.g. bus and commercial vehicles)
TEROSON PU 9097 PL HMLC
TEROSON PU 9100 Sealant with excellent adhesive power
TEROSON PU 9200 Excellent adhesive power to bare, primed and painted panels
TEROSON PU 9225 For bonding and repair of plastics
TEROSON PU 9225 SF 2 Part Flexible Polyuerthane Adhesive
TEROSON PU 9500 Sound deadening foam
TEROSON PU SP200 TEROSON SD SP200 - Sound protection panels
Teroson Pump Spray Bottle For efficient, accurate dispensing of Brake and Clutch Cleaner from bulk containers
TEROSON RB 1060
TEROSON RB 4100
TEROSON RB 4120 TEROSON RB 4120 ELASTIC
TEROSON RB 53
TEROSON RB IX Used as a shapeless kneading mass in the automotive, sheet fabrication and construction industry.
TEROSON RB R2000 HS Non-bituminous coating material for permanently flexible corrosion protection of underbodies
TEROSON RB VII Used as an inner sealant when sealing overlapping substrates
TEROSON SB 2444 Contact adhesive liquid
TEROSON SB S3000 Solvent based, high-viscosity coating material with excellent building power
TEROSON UP 340 Especially for repair of damaged vehicles with aluminium / galvanised steel bodies.
TEROSON VR 100 Multi-purpose intensive cleaner - creates stable active foam
TEROSON VR 1000 Repair tape
TEROSON VR 320 For fast and thorough hand cleaning
TEROSON VR 5080 Overflatebehandling - Feste- og reparasjonsteip
TEROSON VR 610 Lubricant and Contact Spray
TEROSON WX 210
TEROSON WX 400 Corrosion inhibitor with low solvent and high solids contents can be aplied at low temperatue (minimum 10°C)
TEROSON WX 970 Wax underbody coating - corrosion inhibitor for car underbodies
Terostat 8517 H – Glass Primer Primer for direct glazing sealants
Terostat 92 Adhesive Sealant
Terostat MS 2K Power Set Terostat MS 2K Power Set 2 part elastic adhesive
Terostat-8521 TEROSTAT-8517
Terostat-8525 Activator Used as an adhesion promoter on PUR coated glass
Trenger du hjelp?

Ring: 0047 23 37 15 20

Medier og nedlastinger