Strukturell binding - Epoxy


Epoksylim brukes hovedsakelig til høy lastoverføring for å erstatte vanlige mekaniske sammenføyningsmetoder. To deler som er sammenføyet med denne typen lim kan betraktes som strukturelt forbundet. Mekaniske egenskaper som høy styrke, høy modul og god vedheft har vist seg effektive når det gjelder krevende bruksområder som innen romfarts- og bilindustrien.


Fordeler og faktorer som må tas i betraktning

Fordeler Faktorer som må tas i betraktning
 • Stiv liming en- eller tokomponentløsning
 • Meget god spaltefylling
 • Svært høy styrke
 • For små til middels store flater
 • Enestående kjemikaliebestandighet
 • Tokomponentsystemer krever blanding
 • Enkomponentsystemer krever varmeherding
 • Lang herde- og festetid


 • Forenkler konstruksjonen ved å øke styrken/stivheten for lastoverføring
 • Hindrer materialtretthet og materialsvikt ved å oppnå jevn overføring av belastning (belastningsfordeling) og ved å opprettholde den strukturelle integriteten (ingen termisk eller mekanisk svekkelse av delene) 
 • Sparer produksjonskostnader ved å erstatte tradisjonelle mekaniske festemidler (skruer, nagler eller sveising) 
 • Sparer materialkostnader og sparer vekt ved å redusere materialtykkelsen samtidig som lastoverføringsegenskapene opprettholdes 
 • Tillater svært forskjellige kombinasjoner av underlag, som for eksempel metall/plast, metall/glass, metall/tre osv.
Medier og nedlastinger